PC-havari Skriv ut

computer_crash

 

Skrekken:

Når PC'n din en dag ikke vil starte vet du det veldig godt: Du skulle ha tatt backup av dine verdifulle data!

Nå er det for seint å tenke på backup, men det kan likevel være håp for filene dine!


Redningen:

Så sant selve harddisken ikke er ødelagt kan vi kopiere innholdet til en ekstern harddisk, til DVD, eller til en annen PC. Om ønskelig setter vi opp en ny PC og overfører dataene til denne, se Oppsett av PC

Gir harddisken fra seg ulyder som tyder på at den synger på siste verset, bør samme operasjonen foretas. Bryter harddisken først sammen er det for seint, med mindre den overlates til IBAS eller et tilsvarende firma som driver med dataredning, men da snakker vi om 5-sifrede beløp for å redde innholdet.

Kontakt Re-Nett og la oss redde dataene dine!