Traffic shaping Skriv ut

trafikklysHar du lurt på hvorfor hastigheten noen ganger er dårligere enn den skal være når du har det travelt med å laste ned noe? Eller hvorfor lyden hakker i IP-telefonen?

Det kan være mange årsaker til forsinkelser på nettet, en av dem er at det er andre brukere på linja som bruker en del av kapasiteten.

Når en nettverksforbindelse deles mellom mange brukere uten noen form for styring eller begrensning, blir forbindelsen delt mer eller mindre likt mellom dem, uten hensyn til hva slags tjeneste hver enkelt benytter.

Dette betyr at viktige tjenester som IP-telefoni eller ekstern pålogging kan bli forstyrret eller forsinket pga. at f.eks fildeling eller videostreaming pågår over samme forbindelse.


Traffic shaping (båndbreddestyring) settes opp i gateway/ruter og man definerer der "kjøreregler" for trafikken på nettet.

Ved å gi hver enkelt type trafikk forskjellig prioritet, vil nødvendige tjenester kunne  få forkjørsrett foran “unyttige”.

Man kan også sette et tak på båndbredde til hver enkelt tjeneste, feks. allokere max 10% av forbindelsen til fildeling, og man kan tildele hver bruker et "tak" på båndbredde.